De stamboom van mijn oma Theodora Petronella de Leeuw


Mijn oma, van mijn moeders kant heet Theodora Petronella de Leeuw (30-3-1892 / 1965). Zij was getrouwd met Nicolaas Jacobus Klooster (17-11-1887 / 1953). De familie de Leeuw komt van oorsprong uit Culemborg, voor zover ik tot nu toe heb kunnen vinden. De familie begint bij Theodorus de Leeuw gedoopt in 1691 te Kuilenborg. Het is niet volledig. Heeft u aanvullingen en/of correcties, laat het mij weten.

   Veel "nieuwe" de Leeuw'tjes gevonden in (de omgeving van) Rotterdam.
Ga 
naar
de website
van Culemborg 
zoals het was.
Klik op de foto links.


Een klein stukje geschiedenis van Culemborg.

Vanouds wordt Culemborg gedomineerd door de Markt, waar het bestuurlijke en economische centrum van de plaats was gevestigd. Op de plaats van het oude stadhuis stond voor 1534 al een raadhuis, een lombard en een dingbank. Tot 1519 stonden er visbanken aan de Oude Vismarkt. Onder de burgerzaal van het stadhuis, nu raadskelder, was het vleeshuis, aan de westzijde de waag. afbeelding kaart van Van Deventer ca. 1540. In de stadsbrief van 1318, zijn al bepalingen opgenomen over de markt (toen nog jaarmarkt). In de oudste stadsrekening van 1374-1375 wordt al over drie jaarmarkten gesproken. In het stads- en landrecht van 1680 over vier jaarmarkten en de wekelijkse dinsdagmarkt. De markt was de belangrijkste handelsplaats voor produkten tussen stad en platteland.Toen rond 1300 de 10 km lange Diefdijk werd aangelegd tussen de Lekdijk en de Lingedijk om het Gelderse water tegen te houden en Holland op deze manier droog, werden de ontginningsgebieden rond Culemborg erg drassig en werd bewoning bijna onmogelijk. Johan II, Heer van Culemborg besloot rond 1350 tot de aanleg van de Nieuwstad ten zuiden van de oude stad ten behoeve van de boerenfamilies in de ontginningsgebieden. Deze Nieuwstad was gelegen op een oeverwal van het watertje de Meer. De stadsmuren, wallen en stadsgrachten van de oude stad waren toen al enige tijd gereed en men begon onmiddellijk met de ommuring, omwalling en omgrachting van de Nieuwstad. Bijna tegelijkertijd begon men ten noorden van de oude stad het gebied rond de Havendijk te ommuren, omwallen en ook hierstadsgrachten aan te leggen. Zelfs de Lekdijk werd buitenom gelegd. Rond 1400 was de Driestad gerealiseerd. Nu in 2003 is deze Driestad nog geheel intact. Zowel het middeleeuwse stratenplan als de grachtengordel. Tot 1900 woonde bijna iedereen binnen de grachtengordel. Rond 1885 begon men pas op kleine schaal buiten de stad te bouwen . Aan de oostzijde van de Oude of Binnenstad kwamen herenhuizen en wat landhuizen en aan de westzijde ter hoogte van de Nieuwstad arbeiderswoningen. Pas na de tweede wereldoorlog kwamen er rondom de stad uitbreidingswijken en deze uitbreiding gaat nog steeds gestaag door.