De stamboom van mijn vader Jacobus Krom


Dit is de site met de stamboom van de familie Krom. Mijn vader Jacobus Krom, 3e van links die het meeste lacht, is getrouwd met Hendrika Theodora Klooster.

 

De oudste voorvader die ik tot op heden heb gevonden is Simon Thijsz.  Hij was getrouwd met Marij Cornelis en later met Marij Gerrits. Onze familie stamt af via Marij Gerrits. Zij leefden in de tweede helft van de 17e eeuw in Sijbekarspel. Twee generaties later werd een zoon gedoopt met de naam Jan Krom. Jan Krom trouwde de eerste keer met Niesje Cornelis voor de Commissarissen te Hoorn. Hij trouwde voor de tweede keer met Aaltje Jans Visser eveneens voor de Commissarissen te Hoorn. Van hieruit gaat onze familie verder. Een zoon uit dit huwelijk trouwde in Haarlem. Alle kinderen uit het eerste huwelijk bleven, voor zover ze in leven bleven, in Hoorn. Een deel van de Krommen vestigden zich in Den Helder, anderen in Haarlem en Sassenheim. De stamboom breidt zich langzamerhand verder uit, mede door de hulp van enkele familieleden, maar is nog verre van compleet. Het archief in Hoorn en Haarlem hebben zeker nog meerdere "geheimen". Wie kan mij helpen ?

Ik wil alvast diegene bedanken die mij geholpen hebben met het beschikbaar stellen van de gegevens van hun deel van de familie Krom: Peter, Marie-José en Wim.

Click hier voor de website van Peter waar hij meer details heeft staan van de familie van zijn vrouw

Doopinschrijving Vrerik Sijmonsz
10-2-1692 Sijbekarspel

Doopinschrijving Jan Krom
8-7-1725 Medemblik

Ondertrouwinschrijving Jan Crom en Niesje Cornelis
19-8-1747 Hoorn

Trouwinschrijving Jan Krom en Aaltje Jans Visser
18-2-1769 Hoorn

Ondertrouwinschrijving Pieter Krom en Jansje Batenburg
14-7-1793 Haarlem

Trouwpublicatie Pieter Krom en Jansje Batenburg
28-7-1793 St. Bavo, Haarlem